Service

Våre tjenester

Alt innen mekanisk lås og beslag

Alt innen elektronisk avlåsning

Patenterte låssystemer

Dørlukkere

Dørautomatikker – Slagdør

Dørautomatikk – Skyvedør

Adgangskontrollanlegg

Porttelefonanlegg

Postkasser

Safer / skap

Nøkkelkopiering

Komplette butikker

En av våre servicebiler på oppdrag i flotte omgivelser

Serviceavtaler

Vi har service- og vedlikeholdsavtaler med en lang rekke kunder. Det er alt fra private sameier, borettslag, små og store bedrifter, samt kommuner og offentlige instanser. Avtalene varierer i omfang, og spesialtilpasses kundens ønsker og behov.

Fordeler ved serviceavtale:

  • Fast ettersyn og gjennomgang av anlegget (årlig eller halvårlig)
  • Faste rabattsatser, timepriser og utrykningspriser
  • Prioritet ved hastesaker og utrykninger
  • Det tildeles ofte faste montører og kontaktpersoner, noe som sørger for at kundene får en enkel kommunikasjonsvei, og at vi til enhver tid tilbyr personell som har kjennskap til byggene/anleggene.
  • Fjernsupport – via telefon eller teamviewer
  • Samlefakturering

 

Om dette kan være av interesse, er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat om serviceavtaler.

Serviceoppdrag

Hverdagen er uforutsigbar, og man kan aldri garantere seg mot alle problemer. VI har hele tiden flere montører som jobber med serviceoppdrag, av varierende karakter og hastegrad. For å kunne tilby best mulig service, disponerer alle våre montører en fullt utrustet servicebil (dog kan vi ikke garantere 100 % av vi har alle nødvendige deler og komponenter i bilene). Vi opererer i hele Hordaland, og vi har stort sett alltid en disponibel montør, som er klar til å rykke ut.

Vi bistår med alt som omhandler dørmiljøet. Dette kan være service, justering, reperasjon, etc. Det innebærer naturligvis også nymontering av produkter. Vi kan også bistå med konsultasjon og rådgivning, dersom det skulle være aktuelt.

Døgnservice

Når uhellet først er ute, kommer det som oftest på et veldig ugunstig tidspunkt. Da er det greit å vite at vi tilbyr 24/7 døgnservice, året rundt.

Våre montører er med i en rullerende vaktordning, som sikrer at du alltid kan ringe oss for å få hjelp. Vakttelefonen følger vakthavende montør, slik at du som kunde alltid skal kunne få tak i oss.


OBS – Det gjøres oppmerksom på at utrykninger og døgnservice innebærer økte kostnader, utover normale satser.


 

Teknisk kompetanse

Vi er stolte av å kunne si at vi har montører, teknikere og prosjektledelse med veldig høy faglig kunnskap. Dette gjør at vi føler oss trygg nok til å påta oss alle oppdrag, fra mindre jobber hos privatpersoner, til store nybygg-prosjekter og til veldig kompliserte prosjekter i fredede og verneverdige bygg.

 

Her fra oppgraderingen av Naturhistorisk Museum på Nygårdshøyden, hvor vi har levert lås, beslag og dørautomatikker.

Dørautomatikk nedfelt i gulv

Automatikken tildekkes med lokk (her før eikegulvbordene er lagt i)

Døren skal plasseres på den roterende pivot-hengselen