USF Verftet

USF Verftet

Kulturhuset USF har gjennomgått en større oppgradering, og i den forbindelse har vi utvidet vårt eksisterende adgangskontrollanlegg. Kortleserne er av typen RCO, og sikrer kontrollert adgang til ulike deler av bygningsmassen.