2018 – Straume Sjøfront

2018 – Straume Sjøfront

Straume Sjøfront er et nytt leilighetsprosjekt som ligger i vannkanten på Straume, like nedenfor Sartor senter. Det skal totalt bygges ca 300 leiligheter. Vi skal levere lås og beslag til første byggetrinn – i første omgang.

Det er ekstra kjekt for oss å levere lås og beslag på prosjekter på Straume, da vi har en egen avdeling her. Vi ønsker å ha sterke forbindelser til personer og bedrifter lokalt på Sotra, og da er det viktig å være en av leverandørene i byggeprosjektene i nærområdet.

Vi takker Veidekke Entreprenør AS for oppdraget, som skal ferdigstilles våren 2018.