2016 – Straume Forum

2016 – Straume Forum

Vi skal levere lås, beslag og SALTO adgangskontroll til et nytt forsamlings- og næringslokale på Straume. Oppdragsgiver er Straume Forum AS. Vi takker for ordren, og ser frem til å gå i gang med prosjektet.