Stend VGS

Stend VGS

Stend Videregående Skole har sett fordelene med et elektronisk adgangskontrollsystem. Vi skifter fortløpende ut mekaniske sylindre til fordel for SALTO kortlesere. Utskiftningen medfører at skolen får bedre kontroll over hvem som har tilgang til byggene. Systemet er integrert mot studentdatabasen, slik at studentene får tilgang dit de trenger, uten å måtte få utdelt nøkler. Alt ligger på studentkortene.