2016-2018 – Solberget

2016-2018 – Solberget

I Totlandsvegen bygger Block Watne 95 leiligheter. Vi skal montere lås, beslag og postkasser. Første byggetrinn ferdigstilles i 2016, mens siste byggetrinn fullføres i 2018.