Sandslimarka 55

Sandslimarka 55

Statoil og DNB har bygget nye kontorlokaler i Bergen, og flytter dermed ut fra Sandsligården. Huseier DNB benytter anledningen til å foreta betydelige oppgraderinger av byggene før de leies ut igjen.

Vi levererer et helt nytt SALTO adgangskontrollanlegg på hele bygget. Anlegget er en kombinasjon mellom online- og offline kortlesere, og muliggjør en kostnadseffektiv løsning for huseier. Oppdraget vårt omfatter også en del lås og beslag, postkasser og porttelefonanlegg.