Østre Sælemyr Borettslag

Østre Sælemyr Borettslag

Østre Sælemyr har, som Vestre Sælemyr, fått installert nytt låssystem og nye postkasser. Postkassene er av typen Stansefabrikken Kompakt, og er valgt pga svært mange postkasser på et lite areal page.