Oasen IV

Oasen IV

Oasen senter har gjennomgått en omfattende ut- og ombygging de senere år. Heikki Bruvik AS har utvidet eksisterende låssystem til hele nybygget. Vi har videre levert adgangskontroll hos leietakere. Hovedleveransen vår er likevel lås og beslag som tilfredsstiller kravene som stilles til store publikumsbygg.

På oppdrag for LAB AS.