2015-2017 – Kronstadparken

2015-2017 – Kronstadparken

I Kronstadparken skal vi levere lås, beslag og postkasser til 220 nye leiligheter, i to byggetrinn. Prosjektets oppstart er medio 2016, og ferdigstillelse våren 2017.

Oppdragsgiver: Brødrene Ulveseth