Clarion Hotel Admiral

Clarion Hotel Admiral

På oppdrag fra Constructa Entreprenør har vi oppgradert hele 1.etg på Hotell Admiral. Videre har branndører i alle trappeløp blitt utbedret.