BI Bergen

BI Bergen

Byggene som huser nye BI Bergen er utstyrt med adgangskontroll fra Heikki Bruvik AS og SALTO. Anlegget omfatter online og offline kortlesere. Videre er det en kombinasjon av tradisjonelle vegglesere, og «rett på dør» kortlesere. Alle rom som skal låses er utstyrt med kortleser.

«Rett på dør»-leserne sikrer en svært kostnadseffektiv løsning, som gir langt flere kortlesere for pengene enn tradisjonelle adgangskontrollsystemer.  Grunnen til dette er at vi fjerner behovet for kabling til alle dørmiljøene, i tillegg til at behovet for motorlåser/el.sluttstykker forsvinner.