2018 – Bergen Museum, Midt- og Nordfløy

2018 – Bergen Museum, Midt- og Nordfløy

Oppussingen av Naturhistorisk museum nærmer seg etterhvert slutten. Vi skal nå levere lås, beslag og dørautomatikker til midtbygget og nordfløyen. Dette er et krevende prosjekt, med mange forhold å ta hensyn til. Det er en lang rekke vernede og fredede dører, som kombinert med brann-, sikkerhets-, UU- og brukerkrav resulterer i et komplisert prosjekt på alle måter. Vi er stolt av å være med på dette prosjektet, sammen med OBAS Vest AS som er totalentreprenør.