2019 – Kanalveien 54-60

2019 – Kanalveien 54-60
For Flex Bygg AS skal vi levere lås og beslag til prosjektet Kanalveien 54-60. Det er FAV som er byggherre, og det skal bygges et kombinert bolig- og næringsbygg. Prosjektet skal fullføres sommeren 2019.