2018 – Sandslimarka 55

2018 – Sandslimarka 55

DNB har fått nye leietakere i det store næringsbygget Sandslimarka 55. LAB Entreprenør AS gjennomfører ombyggingen, og vi leverer lås og beslag. Det er store endringer som skal gjøres, så prosjektet blir relativt omfattende.

Prosjektoppstart blir sommeren 2018, og fullføring blir november samme år.