2018 – Overlege Danielsens Hus

2018 – Overlege Danielsens Hus

Det foregår mye på Årstad, og området rundt Haukeland sykehus om dagen. Et av prosjektene som er under utførelse, er oppgraderingen av Overlege Danielsens Hus. Store deler av fellesarealene, og noen hele etasjer, skal pusses opp. Det er Constructa Entreprenør AS som er entreprenøren. Prosjektet er allerede kommet godt i gang, og ferdigstilles ila høsten 2018.