2018 – Eidfjord Bygdaheim

2018 – Eidfjord Bygdaheim

For OBAS Vest AS skal vi levere lås og beslag til Eidfjord Bygdaheim. Bygget består av leiligheter og sykehjemsplasser, og skal stå ferdig i starten av 2019.

Det er alltid kjekt med en reisejobb, og vi ser frem til å gå i gang med dette prosjektet innerst i Hardangerfjorden.