2018 – Damsgård 1912

2018 – Damsgård 1912

Betonmast er godt i gang med det store prosjektet 1912 i Damsgårdssundet. Det skal bygges totalt 99 leiligher, 9 rekkehus, barnehage og næringsaraeal. Vi er stolt av å være med på laget, som leverandør av lås, beslag og postkasser.

Prosjektet skal ferdigstilles mot slutten av 2018.