Prosjekter

Prosjektering

Heikki Bruvik AS har gjennom flere år opparbeidet mye erfaring med prosjektering av lås- og beslagsleveranser. Vi gjør alt fra forprosjektering av nybygg, til detaljprosjektering av utfordrende spesialløsninger. Vår rolle i prosjekter kan variere, men ofte innebærer de:

  • Utarbeide beslagslister
  • Utarbeide detaljerte arbeidstegninger
  • Sette opp låsplaner
  • Koordinere arbeid/leveranser mot andre leverandører (AAK, dører, elektro, etc)
  • Lage FDV-dokumentasjon

Den foretrukne samarbeidspartneren

Vi etterstreber å være den foretrukne samarbeidspartneren på prosjektarbeid. Dette gjør vi ved å yte det lille ekstra overfor alle våre kunder, og i alle prosjekter. Lås og beslag er en liten, men viktig del av et bygg. På grunn av den begrensede størrelsen på faget i prosjektsammenheng, er det også begrenset med kunnskap om lås og beslag. Dette gjør vår rolle desto viktigere, da våre kunder er avhengig av vår kunnskap for å få et sluttprodukt som fungerer 100 %. For at både entreprenør og sluttbruker/byggherre skal bli fornøyd jobber vi hardt for å finne de løsninger som tilfredsstiller de fleste krav, både kostnads-, funksjons- og kvalitetsmessig.

 

 

 

 

Utvalgte prosjekter